IM finns på plats i Ukraina!

Stöd de människor som drabbas av konflikten i Ukraina! IM är på plats i Ukraina för att fortsätta kämpa för demokrati och mänskliga rättigheter.


Minst 50 kr


När du ger en gåva kommer dina uppgifter att behandlas av IM.
Läs här om hur vi behandlar dina personuppgifter.

   

Din gåva gör skillnad!

Minst 50 kr
Öppna Swish i din mobil!

Klimatkrisen slår hårdast mot de allra fattigaste i världen – de människor som har bidragit minst till klimatförändringen, men som nu är mest utsatta för dess konsekvenser.

Extremväder, torka, skyfall och höjda havsnivåer sätter press på naturresurser, förstör skördar och biologisk mångfald, slår ut inkomster och gör platser obeboeliga. Människor som lever i fattigdom har varken makt eller resurser för att kunna anpassa sig till de nya förhållandena. Det ökar både den befintlig fattigdomen och skapar ny fattigdom runt om i världen.

När tillgång till mat, vatten och naturresurser hotas skapas social oro och konflikter och på sikt är klimatkrisen ett hot mot demokrati och mänskliga rättigheter.

Begreppet ”klimaträttvisa” handlar om att den rikare delen av världen – som har bidragit mest till klimatkrisen – ska ta det största ansvaret både för att minska utsläpp och för att finansiera omställningen för fattigare länder.


Din gåva gör skillnad!


När du ger en gåva kommer dina uppgifter att behandlas av IM.
Läs här om hur vi behandlar dina personuppgifter.

   

När du ger en gåva kommer dina uppgifter att behandlas av IM.
Läs här om hur vi behandlar dina personuppgifter.