NU ÄR DU MED!

Tack för att du deltog i tävlingen.


Hjälp oss försvara demokratin! 

Till: Statsminister Ulf Kristersson och Justitieminister Gunnar Strömmer. 

Läget för demokratin i världen är allvarligt och backar för sextonde året i rad. Demokratinivån i världen är just nu nere på samma nivå som 1990, före det tidigare Östeuropas demokratiseringsprocess. Idag bor bara 14 procent av världens befolkning, i totalt 34 stater, i demokratier. Och hotet mot demokratin finns på nära håll, exempelvis räknas inte längre EU-landet Ungern som en demokrati. Att försvara demokrati och mänskliga rättigheter eller att kritisera den sittande regimen är idag på många håll i världen förknippat med allt från hot om fängelse och våld till ren livsfara. Skyddet för demokratin är starka demokratiska institutioner som klarar att stå emot auktoritära politiker, polarisering och populism. I Sverige har vi ett alldeles för svagt skydd för demokratin. Grundlagen är alltför enkel att ändra och ett första steg är att stärka den.


Därför kräver vi att: Sveriges grundlag måste stärkas – för att skydda demokratin. Framtida grundlagsändringar bör fattas av två tredjedels majoritet och i två omröstningar med ett ordinarie riksdagsval emellan.


Skriv under vår namninsamling för att förstärka grundlagsskyddet för demokratin.

Ovanstående text skickas till statsminister Ulf Kristersson och Justitieminister Gunnar Strömmer den 9/12 med samtliga insamlade namn som avsändare. 

Klicka på kryssrutan för att fortsätta.
Jag godkänner integritetspolicyn.
Empty age
Invalid age
Invalid age
Already participated
Invalid phone
Invalid email
Inga kuponger kvar
General failure
General error
Invalid password
Inga kuponger kvar
Du har redan fått din kupong


Tack för du är med oss!

Vi vet att en annan väg är möjlig. En väg präglad av medmänsklighet, respekt och förståelse. Om du, precis som vi, tror på de krav vi ställer och arbetar för – bli då medlem i IM. Du kan engagera dig i någon av våra lokalföreningar eller så kan du vara en passiv medlem som stärker vår röst i samhällsdebatten.

Dela att du skrivit under